موقعیت فعلی شما : خانه/
نتایج یک تحقیق نشان می دهد؛

افزایش احتمال ریسک ابتلا به چاقی در کودکان سزارینی

طبق یافته محققان دانشکده سلامت تی چان دانشگاه هاروارد، کودکان متولدشده به روش سزارین در مقایسه با کودکان متولد شده به روش طبیعی ۱۵ درصد بیشتر در معرض ریسک چاقی قرار دارند.

آخرین اخبار