موقعیت فعلی شما : خانه/

شروع فعالیت كارگاه های آموزشي باشگاه های كتابخواني در تبریز

عضو شورای هماهنگی شبکه ملی شهرهای دوستدار کتاب ایران از آغاز به کار کارگاه های آموزشی باشگاه های کتابخوانی در تبریز خبر داد.

آخرین اخبار