موقعیت فعلی شما : خانه/

این سوره ها در بارداری بخوانید.

پیامبر(صلی الله علیه وآله) فرمود: هر که سوره حجرات را بخواند، برای حفظ جنینش از خطرها و سقط، موثر است.

آخرین اخبار