موقعیت فعلی شما : خانه/

وزیر ارشاد: بخش خصوصی در اولویت حمایت‌های یارانه‌ای قرار دارد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بر اساس برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و متن قانون حمایت‌های یارانه‌ای، بخش خصوصی را در اولویت حمایت‌های یارانه‌ای قرار داده‌ایم.

بهزیستی تنها نهاد مداخله‌گر در کودک آزاری است

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان زنجان با بیان اینکه کودک‌آزاری در قانون اساسی جرم محسوب می‌شود، افزود: بهزیستی نهاد مداخله‌گر در زمینه کودک‌آزاری است.

چالش جدید دولت در قبول کنوانسیون حقوق کودک

بیشتر کنوانسیون ها و قراردادهای بین المللی بر مبنای تفکرات و ایدئولوژی غربی و با جانب گرایی تهیه و تنظیم شده است. آن زمانی که تئورسین های حاکمیت یگانه در جهان، برنامه های خود را برای تسلط بر جوامع بشری می نوشتند، تمام راهبردها و آینده نگری ها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت و اصلی خود در نظر گرفته بودند.

آخرین اخبار