موقعیت فعلی شما : خانه/

انصراف علیرضا افتخاری از شرکت در برنامه خیریه به نفع کودکان مبتلا به اوتیسم

علیرضا افتخاری، به دلیل چاپ تصویرش در کنار جناب خان ، از حضور در یک برنامه خیریه به نفع کودکان مبتلا به اوتیسم، انصراف داد.

آخرین اخبار