موقعیت فعلی شما : خانه/

والدین کودکان مبتلا به هموفیلی بخوانند

هموفیلی چیست؟

هموفیلی نوعی اختلال خون ریزی دهنده است که باعث بروز مشکل در تشکیل لخته خون می گردد و در نتیجه باعث می شود کودک خون ریزی هایی بیشتر و طولانی تر از حالت عادی داشته باشد.

برخی سلول های خونی خاص و بعضی از مواد موجود در خون، به طور معمول باعث تشکیل لخته می شوند و جلو خون ریزی بیش از حد در فرزند شما را می گیرند. این مواد عبارتند از پلاکت ها، فاکتور های لخته کننده خون، ویتامین کا و فیبرینوژن. گفتنی است پلاکت ها نوعی ازسلول های خونی اند که به تشکیل لخته کمک می کنند.
عوامل لخته کننده خون، پروتئین هایی هستند که به همراه پلاکت ها باعث ایجاد لخته در خون می شوند. این بیماری معمولا در پسر ها اتفاق می افتد.

آخرین اخبار