موقعیت فعلی شما : خانه/

واکنش فرزندان نسبت به طلاق متفاوت است

به گزارش کودک پرس پرس : مشکل اصلی طلاق در سازگاری کودکان عدم وفاداری والدین به انجام دادن وظایف خود و مواجه شدن کودکان با مشاجرات مخرب بین آن هاست. البته تاثیرات طلاق لزوما منفی نیست، تحقیقات نشان داده است کودکانی که از وضعیت پرآشوب خانواده، جایی که در آن شاهد مشاجرات و زد و خوردهای والدین، […]

آخرین اخبار