موقعیت فعلی شما : خانه/

بهزیستی تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مهدهای کودک

رئیس اداره بهزیستی قشم گفت: تنها مرجع صدور مجوز فعالیت مهدهای کودک، بهزیستی است و شهروندان باید قبل از ثبت نام فرزندان خود از این موضوع اطمینان حاصل کنند.

آخرین اخبار