موقعیت فعلی شما : خانه/

سررسیدهایی که به دست کودکان محروم می رسد

دربرنامه «صبحی دیگر» طرح جمع آوری سررسیدهای سفید به نفع کودکان مناطق محروم اعلام شد و از هم وطنان برای مشارکت در این طرح دعوت به عمل آمد

آخرین اخبار