موقعیت فعلی شما : خانه/

پذیرش 56 کودک بی‌سرپرست در شیرخوارگاه شیروان

سیده زینب جهان مطاع ،رئیس بهزیستی شهرستان شیروان گفت: امسال 56 کودک بی‌سرپرست در شیرخوارگاه شیروان پذیرش شدند.

کمک بانک انصار خراسان شمالی به شیرخوارگاه شیروان

محمد خان احمدی،مدیر شعب بانک انصار خراسان شمالی گفت: این بانک به منظور کمک به تنها شیرخوارگاه استان که در شیروان قرار دارد، 140 میلیون ریال کمک می کند.

آخرین اخبار