موقعیت فعلی شما : خانه/

بیماری شکاف کام شدید چشم کودک را بلعید

پسر بچه ۵ ساله آمریکایی که با شکاف کام شدید به دنیا آمده بود، ۵ بار زیر تیغ جراحان رفته تا بتوانند بینایی او را نجات دهند.

آخرین اخبار