برچسب : شورای مشورتی کودک
2 مطلب موجود میباشد
فروردین 16, 1400
اولین شورای مشورتی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان تشکیل شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با هدف ارتقاء و کیفیت مسئولیت پذیری، روحیه مشارکت پذیری و کارگروهی در کودکان و نوجوانان با سیستم انتخابات و مشارکت ۱۵۵۰ کودک و ثبت حدود ۲۴۰۰۰ رای اولین شورای مشورتی کودکان و نوجوانان اصفهان در قالب شهر دوستدار کودک تشکیل شد.

اسفند 6, 1399
شورای مشورتی کودکان و نوجوانان اصفهانی تشکیل می‌شود

دست‌اندرکاران شورای اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان، تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان را گامی برای داشتن شهری پویا با مشارکت کودکان و نوجوانان در مدیریت شهری می‌دانند.