موقعیت فعلی شما : خانه/

اولین شورای مشورتی کودکان و نوجوانان شهر اصفهان تشکیل شد

معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان گفت: با هدف ارتقاء و کیفیت مسئولیت پذیری، روحیه مشارکت پذیری و کارگروهی در کودکان و نوجوانان با سیستم انتخابات و مشارکت 1550 کودک و ثبت حدود 24000 رای اولین شورای مشورتی کودکان و نوجوانان اصفهان در قالب شهر دوستدار کودک تشکیل شد.

شورای مشورتی کودکان و نوجوانان اصفهانی تشکیل می‌شود

دست‌اندرکاران شورای اجرایی شهر دوستدار کودک اصفهان، تشکیل شورای مشورتی کودکان و نوجوانان را گامی برای داشتن شهری پویا با مشارکت کودکان و نوجوانان در مدیریت شهری می‌دانند.

آخرین اخبار