موقعیت فعلی شما : خانه/

اجرای طرح “پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی” در شهرستان خدابنده

عصمت نصیری رئیس بهزیستی خدابنده از امضای تفاهم‌نامه‌ چهارجانبه در راستای پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های ژنتیکی بین بهزیستی، فرمانداری، ثبت اسناد و بهداشت درمان این شهرستان خبر داد.

آخرین اخبار