موقعیت فعلی شما : خانه/

دریافت شناسنامه ایرانی توسط 1100 کودک

معصومه ابتکار گفت : درج نام مادر بر کارت ملی مطالبه ای بود که مادران از جمله همسران شهدا از ما داشتند اما علی رغم همکاری هایی که صورت گرفت با مخالفت سازمان ثبت مواجه شدیم و از دولت بعدی انتظار دارم پیگیر آن باشد تا مشخصات هویتی مادر در تراشه کارت ملی هوشمند ذکر شود.

اقدام هوشمندانه ارائه طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

شبکه یاری کودکان کار و خیابان در این بیانیه حمایت خود را از طرح رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارایه طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به مجلس شورای اسلامی و تصویب یک فوریتی آن را از طرف اکثر نمایندگان مجلس،اقدامی هوشمندانه و ضروری دانست.

آخرین اخبار