موقعیت فعلی شما : خانه/

خدمت رایگان شرکت توزیع برق استان زنجان به هیئت‌های مذهبی+ جزئیات

علیرضا علیزاده مدیر عامل شرکت توزیع برق استان زنجان از مراحل نصب و جمع آوری کنتور انشعاب موقت هیئت های مذهبی به صورت رایگان توسط شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به مدت ۱۵روز خبر داد.

آخرین اخبار