موقعیت فعلی شما : خانه/

بررسی «بیش فعالی» در برنامه سیمای خانواده

پخش شبکه اول سیما امروز به موضوع درمان بیش فعالی، در برنامه «سیمای خانواده» توسط دکتر” ژینوس آروند”، روانشناس کودک پرداخت.

برنامه “سيمای خانواده” با موضوع بازی کودکان

پريسا غياثی روانشناس كودک، در برنامه “سيمای خانواده” با اشاره به بازی‌های كودكان زير ۵ سال اهمیت این امر را بازگو می‌کند

كودكانه گفتن و كودكانه شنيدن در برنامه سيمای خانواده

برنامه سيمای خانواده امروز يكشنبه ميزبان خانم قياسی روانشناس كودك است و قرار است روش‌های رفتار درست با كودك را بيان كند.

آخرین اخبار