موقعیت فعلی شما : خانه/

زنی که فرزند خود را به قتل رساند

زن سنگدل در حالی که فرزندش را کشته و او را مانند آشغال به رودخانه انداخته بود به پلیس گفت که فرزندش ربوده شده است.

آخرین اخبار