موقعیت فعلی شما : خانه/

دام فضای مجازی، مقابل کودکان

خیلی از دانش آموزان به فضای مجازی و شبکه های اجتماعی دسترسی دارند و این امر، رفته رفته به یک پدیده طبیعی در بین خانواده ها تبدیل شده است.

آخرین اخبار