موقعیت فعلی شما : خانه/

حمایت کمیته امداد از ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال

مدیرکل بهداشت، درمان و بیمه‌های اجتماعی کمیته امداد از افزایش ۱۲۰ درصدی سرانه غذایی ماهانه مادران شیرده خبر داد و گفت: حدود ۶۰ هزار کودک زیر پنج سال نیز از طریق دریافت سرانه سبد غذایی، تحت حمایت این نهاد قرار دارند.

آخرین اخبار