موقعیت فعلی شما : خانه/

کودک و اینترنت، پیشنهادات و آموزش هایی که لازم است

امروزه آموزش کودکان در مدارس با اینترنت عجین شده و همچنین اینترنت در سایر بخش های زندگی کودکان به دلیل گسترش تکنولوژی وارد شده است. نکاتی که در ذیل می آوریم مواردی است که رعایت آن ها پیشنهاد می شود.

آخرین اخبار