موقعیت فعلی شما : خانه/

۷ هزار کودک کار در تهران وجود دارد

حبیب الله مسعودی فرید: براساس برآورد سازمان بهزیستی استان تهران ۷ هزار کودک کار و خیابان در تهران وجود دارد که البته این کودکان به صورت مداوم در خیابان‌ها نیستند.

1500 «کودک کار و خيابان» سازماندهی می شوند

در عمليات جمع‌آوري متکديان تهران و جذب کودکان کار و خيابان، سازمان بهزيستي متولي اصلي شناسايي، جذب و ساماندهي کودکان کار و خيابان است.

آخرین اخبار