موقعیت فعلی شما : خانه/

چه اختراعاتی به دست کودکان ساخته شده است؟

صد‌ها سال اسـت کـه کودکان عامل پیشرفت‌هایی در حوزه‌های علم، تکنولوژی، غذا و سرگرمی بوده‌اند، حتی قبل از آنکه بـه سن قانونی برسند و بتوانند یک ماشین را برانند.

آخرین اخبار