موقعیت فعلی شما : خانه/

ایجاد ارتباط اجتماعی کودکان از اهداف تئاتر تعاملی است

یک کارگردان گفت: حضور کودکان در فضا‌ی تئاتر‌های تعاملی باعث زبان آموزی و ایجاد ارتباط اجتماعی آن‌ها می‌شود.

آخرین اخبار