موقعیت فعلی شما : خانه/

کودک هفت ساله قزوینی زندگی دوباره یافت

پسر هفت قزوینی که بر اثر تصادف به بیرون ماشین پرت شده بود با انجام عمل جراحی موفق در بیمارستان شهید رجایی قزوین از مرگ حتمی نجات یافت .

نکاتی خاص در آموزش اصول معاد، به کودکان

مسأله معاد و سخن از ثواب و عقاب الهی می تواند وسیله ای جهت نتیجه گیری های اخلاقی و تنبیه کودکان در مراقبت از اعمال خود و تشویق آنان به نیکوکاری و بازداشتن از کارهای بد باشد.

آخرین اخبار