موقعیت فعلی شما : خانه/

نقد و بررسی کیفیت آثار الکترونیکی دینی کودکان

در حاشیه‌ی هفته‌ی ملی کودک «آثار الکترونیکی کودکان» موضوع نشستی بود که در مرکز آفرینش‌های فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد.

آخرین اخبار