موقعیت فعلی شما : خانه/

ویدئوی ترفند فرار کودک، 56 میلیون بازدید داشت

در این فیلم نشان داده می شود که یک کودک در صورت گرفتار شدن در دام آدم ربایی، چگونه در کمتر از یک دقیقه خود را نجات دهد.

آخرین اخبار