موقعیت فعلی شما : خانه/

رابطه پد و دختر را جدی بگیرید!

دیدگاه دختر در رابطه با مردان دیگر، رابطه مستقیمی با نوع ارتباط پدر با دختر دارد. امید هر پدر این است که دخترش رابطه صحیحی با مردان داشته باشد و از انحراف دور بماند.

بهترین روش تربیت از نظر اسلام چیست؟

انسان ذاتاً الگوطلب و الگوپذیر است‌. به همین جهت یکی از بهترین و کوتاه‌ترین روش‌های تربیت برای نمونه و تربیت عملی هرچه کمال و جاذبه نمونه ارائه شده بیشتر باشد.

نگرانی والدین از دوستان کودکان

پدر و مادر باید به راه های مختلف فرزند خود را از آسیب ها و تهدیدهای همنشین بد و در مقابل از آثار مثبت رفاقت های خوب آگاه سازند.

کودکان شما کتک زن است یا کتک خور؟

کودکان شما از کدام دسته هستند؟ کودک کتک زن یا کتک خور کودکان در تنظیم روابطشان با هم سن وسالان خود دو دسته اند: دسته اول کسانی که از دوستان خود کتک می خورند. و دسته دوم کودکانی که حالت تهاجمی داند.

نکاتی خاص در آموزش اصول معاد، به کودکان

مسأله معاد و سخن از ثواب و عقاب الهی می تواند وسیله ای جهت نتیجه گیری های اخلاقی و تنبیه کودکان در مراقبت از اعمال خود و تشویق آنان به نیکوکاری و بازداشتن از کارهای بد باشد.

کودکان و خساست

برای آموزش سخاوتمند بودن به کودک، والدین می توانند از همان دوران کودکی سعی کنند ارزشهای زندگی جمعی را به فرزندانشان بیاموزند و به آنها یادآور شوند که هیچ کس نمی تواند به تنهائی زندگی کند.

آخرین اخبار