موقعیت فعلی شما : خانه/

سومین دورهمی فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود

سومین دورهمی مجازی فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود.

اولین دورهمی فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود

اولین دورهمی مجازی فعالان حوزه تعلیم و تربیت برگزار می‌شود.

سومین دورهمی فعالان فضای مجازی حوزه کودک و نوجوان برگزار می‌شود

سومین دورهمی مجازی فعالان حوزه فضای مجازی کودک و نوجوان به میزبانی مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود.

چهارمین دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی برگزار شد

کاهش پنجاه درصدی تولید اسباب‌بازی و تاثیر متغیرهای سیاسی و اقتصادی بر حوزه بازی و اسباب‌بازی از جمله چالش‌های پیش‌روی صنعت اسباب‌بازی در ایران است.

چهارمین دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی برگزار می شود

چهارمین دورهمی مجازی فعالان بازی و اسباب بازی به میزبانی توی پرس برگزار می‌شود.

اولین دورهمی فعالان حوزه نشر و مدارس پیشرو برگزار می شود

اولین دورهمی مجازی فعالان حوزه نشر و مدارس پیشرو به میزبانی انجمن ناشران کودک و نوجوان (استان قم) برگزار می‌شود.

چهارمین دورهمی فعالان بازی و اسباب بازی برگزار می شود

چهارمین دورهمی مجازی فعالان بازی و اسباب بازی به میزبانی توی پرس برگزار می‌شود.

اولین دورهمی مربیان پیشرو برگزار می شود

اولین دورهمی مجازی مربیان پیشرو به میزبانی مدرسه پرس برگزار می‌شود.

آخرین اخبار