موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان و گردابی به نام فضای مجازی

استفاده از اینترنت و فضای مجازی در دنیای مدرن امروز امری اجتناب ناپذیر است اما دسترسی آزاد و بدون کنترل کودکان و نوجوانان به این فضا، خطرات فراوانی برای این قشر آسیب پذیر به همراه دارد و می‌تواند مانند باتلاقی آنان را در خود فرو برد.

آخرین اخبار