موقعیت فعلی شما : خانه/

چرا کودکان دزدی می‌کنند؟

از مسائل مهم تعلیم و تربیت و از مشکلات آن مساله دزدی کودکان است. این امر برای بسیاری از خانواده‌ها، مدرسه‌ها و کارگاه‌ها مسأله ساز و بحث‌انگیز است و توجه نهادهای تربیتی گوناگون و نیز دستگاه قضایی در جامعه‌ای را به خود جلب کرده است. مادر مواردی کودکانی را می‌بینیم که خود خوردنی‌ها یا اسباب‌بازی و وسائل دیگری را که از آن خودشان نیست به خانه می‌آورند و آن در گوشه‌ای مخفی می‌سازند.

آخرین اخبار