موقعیت فعلی شما : خانه/

افزایش تقاضای درمان اعتیاد درکودکان و نوجوانان

معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی گفت: تقاضای درمان اعتیاد در افراد زیر ۱۸ سال افزایش یافته؛ به همین علت درحال گسترش الگوی درمان اعتیاد کودکان هستیم.

آخرین اخبار