موقعیت فعلی شما : خانه/

دبستانی ها چه بخورند؟

گروه میوه ها به گزارش کودک پرس پرس : این گروه شامل انواع میوه های تازه و خشک (مانند انواع برگه ها) و تأمین کننده ویتامین ها و مواد معدنی مورد نیاز کودک می باشد. کودکان باید روزانه پنج واحد از این گروه مصرف کنند. هر واحد معادل ۱ عدد میوه خام متوسط مانند یک عدد سیب […]

آخرین اخبار