موقعیت فعلی شما : خانه/

سگ وحشی جان پسر ۳ ساله را گرفت

کودک 3 ساله‌ای که برای بازی با دوستانش به حیاط همسایه رفت،‌ دیری نگذشت که توسط سگ وحشی مورد حمله قرار گرفت و به شدت مصدوم شد.

آخرین اخبار