موقعیت فعلی شما : خانه/

ضرورت اجرای قوانین حمایت از کودکان

ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی را باید در فرهنگ غالب در آن جامعه جست‌وجو کنیم و باید گفت ریشه بسیاری از خشونت‌ها نسبت به پسران و مردان هم یک نگاه کلی در جامعه است. این نگاه که اگر پسران در هر سن‌و‌سال و هر محیطی مورد تعرض و خشونت قرار بگیرند، چه به صورت خانگی، در خیابان، در محیط کار یا مدرسه، کمتر درباره آن حرف می‌زنند و حتی خود فرد اقدام به سانسور خودش می‌کند

خانواده‌ها ابزارهای مناسب برای حمایت از کودکان در فضای مجازی ندارند

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سومین نشست کارگروه کمیته راهبری سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی اظهار کرد، خانواده‌ها ابزارهای مناسبی برای حمایت از کودکان در فضای مجازی ندارند.

همایش آشنایی با حقوق کودکان در شهرضا برگزار شد.

ثریا جانقربان هدف از برگزاری این مراسم را آگاه سازی کودکان از حقوق خود دانست و افزود: ما باید نیاز کودکان را شناخته و به آن پاسخ درستی و مناسب آنان را ارئه کنیم.

20 درصد کودکان کشورهای در حال توسعه در فقر مفرط به سر می برند

نزدیک یک پنجم کودکان در کشورهای در حال توسعه جهان از فقر مفرط رنج می برند.

آخرین اخبار