موقعیت فعلی شما : خانه/

حمایت زوج جوان دوچرخه سوار سنندجی از کودکان کار

زوج جوان دوچرخه سوار سنندجی در حرکتی ورزشی، اجتماعی از توانمندسازی کودکان کار حمایت کرده و.گفتند: هدف ما از این کارتلنگری به جامعه در راستای آگاه شدن از کار کودکان و خطراتی است که آنها را تهدید می کند.

 

آخرین اخبار