موقعیت فعلی شما : خانه/

حذف تصویر دختربچه برهنه از سوی فیسبوک جنجال آفرید.

انتشار یکی از مشهور ترین عکس های جنگ ویتنام در صفحه فیسبوک پرتیراژ ترین روزنامه نروژی و اقدام فیسبوک به حذف این تصویر جنجال گسترده ای به پا کرده است، که در نهایت مدیران فیسبوک از تصمیم پیشین خود برگشته و اعلام کردند در حذف تصویر دختر برهنه 9 ساله ویتنامی دچار اشتباه شده اند.

آخرین اخبار