موقعیت فعلی شما : خانه/

اصفهان گزینه فدراسیون برای میزبانی جام جهانی کشتی کودک

حمید بنی‌تمیم ،نایب‌رئیس فدراسیون کشتی گفت: اصفهان گزینه فدراسیون کشتی برای بر عهده گرفتن میزبانی جام جهانی کودک است.

آخرین اخبار