موقعیت فعلی شما : خانه/

تیک‌های حرکتی و صوتی در کودکان

یک حرکتی ناگهانی‌تر اتفاق می‌افتد و فرد در مقابل کنترل آن‌ها ناتوان است. این تیک‌ها در صورت، پا، شانه و… بروز پیدا می‌کنند.

نشانه‌های اختلال تیک در کودکان

یک روانشناس کودک با اشاره به اینکه اختلال تیک در پسرها شایع‌تر است، گفت: تیک‌های حرکتی شامل پلک زدن، بالا انداختن شانه، کشیدن دست و پا و اختلال تیک صوتی ساده به صورت صاف کردن گلو، فین فین کردن و خرخر کردن مشاهده می‌شود.

تیک چیست؟

تیک‌های عصبی صدمه‌ای به کسی نمی‌زند ولی بهتر است دقت نمایید که چه عاملی موجب دلواپسی و نگرانی فرزند شما شده است. اشاره کردن به موضوع یا حرکت عصبی فقط کودک را عصبی‌تر کرده و هرچه سعی بیشتری در کنترل حرکات خود بنماید، کمتر موفق خواهد شد.

اختلالی که در پسرها بیش از دخترها دیده می شود

یک روانشاس کودک گفت: اختلالات تیک‌ در پسران شایع‌تر از دختران است، در برخی موارد کودک یا خانواده متوجه زمان دقیق شروع تیک نمی‌شوند و زمانی‌که اختلال شدت می‌گیرد، تازه به آن پی می‌‌برند.

آخرین اخبار