موقعیت فعلی شما : خانه/

کودک 15 ماهه ای که توانایی خواندن زبان فارسی و انگلیسی را دارد

توانایی یک کودک 15 ماهه در اردبیل در خواندن متون مختلف فارسی و نیز انگلیسی باعث شگفتی والدین و آشنایانش شده است.

آخرین اخبار