موقعیت فعلی شما : خانه/

کودکان شما کتک زن است یا کتک خور؟

کودکان شما از کدام دسته هستند؟ کودک کتک زن یا کتک خور کودکان در تنظیم روابطشان با هم سن وسالان خود دو دسته اند: دسته اول کسانی که از دوستان خود کتک می خورند. و دسته دوم کودکانی که حالت تهاجمی داند.

مشکلات تک فرزندی

یکی از مشکلات تک‌فرزندان توجه‌طلبی و انحصارطلبی آنهاست. غالبا آنها به سمتی حرکت می‌کنند که نشان دهند حرف خودشان باید به کرسی بنشیند حق خود می‌دانند که حرف‌هایشان مورد پذیرش کامل اطرافیان‌ قرار گیرد و چنانچه خلاف آن اتفاق بیفتد، حتی ممکن است رفتارهای پرخاشگرانه از خود بروز دهند.

تفاوت بچه های خجالتی و کودکان فاقد اعتماد به نفس

کودک خجالتی، کودکی درونگرا است که به‌طور معمول، این صفت بر اثر ارث از مادر و پدر و یا بی‌توجهی مادر و به‌خصوص در سنین بین ۱۴ تا ۳۶ ماهگی در او به‌وجود می‌آید…

آخرین اخبار