موقعیت فعلی شما : خانه/

ادلب ، کودکان قربانیان آدم ربایی

به گزارش کودک پرس, تروریست سعودی در حومه ادلب نجات پیدا کرده بودند امروز با خطر سرقت اعضای بدن خود بدست گروههایی روبرو هستند که با آزادی تمام از گذرگاههای جیش الفتح رفت و آمدند و در روز روشن اقدام به آدم ربایی می کنند. با ربوده شدن چند کودک و جوان در روز روشن بدست […]

آخرین اخبار