موقعیت فعلی شما : خانه/

درمان ۱۰ هزار و ۶۰۰ کودک نیازمند/ ۹۸ درصد کودکان پناهندهِ درمان شده، افغان هستند.

مدیرعامل موسسه خیریه زنجیره امید از درمان ۱۰ هزار و ۶۰۰ کودک نیازمند در رشته‌های قلب، ارتوپدی و ترمیمی خبر داد.

آخرین اخبار