موقعیت فعلی شما : خانه/

تفاوت اخلاق جنسی در غرب و اسلام

متخصصان امورجنسی در غرب پس از تلاش های بسیار تازه به حقایقی دست یافته اند که قرن ها پیش اسلام به آن ها پرداخته است. البته برخی از دیدگاه های اسلامی با نگرش غربیان درباره مسائل جنسی سازگاری ندارد اما روی هم رفته، برخی دیدگاه های مشترک بین اسلام و غرب در زمینه مسایل و رفتار جنسی وجود دارد.

آخرین اخبار