موقعیت فعلی شما : خانه/

اقدام هوشمندانه ارائه طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی

شبکه یاری کودکان کار و خیابان در این بیانیه حمایت خود را از طرح رضا شیران خراسانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مبنی بر ارایه طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی به مجلس شورای اسلامی و تصویب یک فوریتی آن را از طرف اکثر نمایندگان مجلس،اقدامی هوشمندانه و ضروری دانست.

آخرین اخبار