موقعیت فعلی شما : خانه/

آدرس ومشخصات بیمارستان موسوی گرگان

مجموعه جديد با مساحت 4500 متر مربع و دارا بودن بخش هاي مختلف تخصصي جديد در سال 1389 تبديل به بيمارستان گرديد.

آدرس و مشخصات بیمارستان مسعود گرگان

این بیمارستان در سال 1348 با بنیان گذاري آقاي دکتر مسکوب تاسیس شد .

آدرس و مشخصات بیمارستان فلسفی گرگان

این بیمارستان با 100 تخت فعال و 160 پرسنل پرستاری، خدماتی ، اداری ، مشغول خدمت رسانی به بیماران میباشد.

آدرس و مشخصات بیمارستان مریم کرج

بیمارستان و زایشگاه خصوصی مریم در تاریخ ۱/۳/۱۳۹۳، به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی پیشرفته بر مبنای پایبندی به کرامت انسانی، آغاز به کار نمود.

آدرس و مشخصات بیمارستان امام خمینی(ره) کرج

بیمارستان 145 تخت خوابی در کرج

آدرس و مشخصات بیمارستان کسری کرج

این مرکز درمانی در سال ۱۳۵۲ تاسیس شده است.

آدرس و مشخصات بیمارستان قائم کرج

بیمارستان قائم یک بیمارستان عمومی است که در سال ۱۳۷۹ تاسیس شده است.

آدرس و مشخصات بیمارستان تخت جمشید کرج

بیمارستان فوق تخصصی تخت جمشید

آخرین اخبار