موقعیت فعلی شما : خانه/

بیش فعالی خوب است یا بد ؟؟؟

به گزارش کودک پرس پرس : هرکس که خودش بچه‌ دارد یا با بچه‌های اطرافیان در ارتباط است حتما بحث داغ بیش فعالی را از زبان والدین شنیده است. امروز باب شده که اگر کودکی زیاد شیطنت کرد بگویند بچه فلانی هم بیش‌فعال است. آیا واقعا درصد بیش‌فعالی در نسل فردا زیاد شده یا این لقبی است […]

آخرین اخبار