موقعیت فعلی شما : خانه/

سه کودک قربانی بمب امریکایی بجا مانده در ویتنام

این قربانیان روستاییانی از منطقه مرکزی ویتنام بودند که این بمب را در زمین کشاورزی خود پیدا کردند. این بمب از بیش از ۴۰ سال پیش تاکنون از زمان جنگ ویتنام فعال مانده بود.

آخرین اخبار