موقعیت فعلی شما : خانه/

جمع آوری 3 هزار و 400 متکدی از سطح شهر تهران

سیاوش شهریور،مدیر کل اجتماعی استانداری تهران گفت: در طرح جمع آوری متکدیان از سطح شهرتهران موفق به شناسایی 3 هزار و 400 متکدی بزرگسال و همچنین 548 کودک متکدی شدیم.

آخرین اخبار