موقعیت فعلی شما : خانه/

تربیت جنسی کودک و آموزش محرم و نامحرم

مسئلۀ مهمی که باید در دورۀ نوباوگی به آن توجه شود، نوع رفتار و تربیت جنسی کودک است. برای جلوگیری از انحرافات احتمالی و تربیت صحیح جنسی، باید والدین به روش‌های صحیح رفتار جنسی و راه‌های پیشگیری از گرفتاری‌ها آگاه باشند. آموزش زودرس، شتاب‌زده و ناشیانۀ مسائل جنسی به کودکان، هم‌اندازۀ به‌تأخیرانداختن این آموزش‌ها آسیب‌زاست.

آخرین اخبار