موقعیت فعلی شما : خانه/

اثرات تلویزیون بر روی هوش کودک

کودکان به عنوان یکی از مخاطبان خاص این رسانه به شمار می روند و تاثیرگذاری این رسانه به دلیل سمعی و بصری بودن در مقایسه با دیگر رسانه های ارتباط جمعی بیشتر است.

فیلم‌های تلویزیون درروزهای پایانی تابستان

برنامه های ویژه کودک تلویزیون در آخرین روزهای تابستان اعلام شد.

آخرین اخبار